Odgovornost za ljudi, živali in okolje – to je lastniku in direktorju našega bavarskega družinskega podjetja, Georgu Müllerju, zelo pri srcu.
Varstvo okolja je v našem podjetju pomemben poslovni cilj. Okolje želimo razbremeniti in zaščititi, to je naša dolžnost do naslednjih generacij ljudi in živali.“

V zadnjih letih so bili izvedeni številni ukrepi:

  • Gradnja fotovoltaične naprave (80Kwp) za proizvodnjo zelenega električnega toka
  • Proizvodnja z kondenzacijske naprave s povratnim mehanizmom za varčevanje z vodo in energijo
  • Naprave v proizvodnji so vedno na najnovejšem okoljevarstvenem tehnološkem nivoju
  • Pakiranja za prevoz izdelkov so vedno iz kartona, ki je narejen iz 100% starega papirja

Do 80% naših surovin kupujemo v regiji, s tem se izognemo dolgim prevoznim potem in razbremenimo okolje

Plant for the Planet
Plant for the Planet

Projekt „Plant fort he Planet“ (Rastline za planet) in posebej kampanja „The Billion Tree Campaign“ (Kampanja milijarda dreves) si je zadala cilj v vsaki državi na svetu zasaditi 1 milijon dreves.
Ta akcija je zaživela zaradi takrat devetletnega Felixa, ki je v domači nalogi naletel na kenijsko nobelovo nagrajenko za mir Wangari Maathai. Okoljevarstvena aktivistka je v 30 letih zasadila 30 milijonov dreves, ki bi vezale CO2 in s tem ustavljale segrevanje podnebja. Na primer v Kuala Gula, Malajziji, v okviru šolskega projekta sadijo mangrove. Gozdovi iz mangrov so tam življenjsko pomembni za ribe, rake, rakovice, ogrožene živalske vrste in ptice, rastline ter nudijo zaščito pred nevihtami in tsunamiji.

STOP TALKING
START PLANTING

(PRENEHAJ GOVORIT
ZAČNI SADIT)

V okviru otroške in mladostniške iniciative Plant-for-the-Planet smo prispevali že 7500 dreves.

Eno drevo veže v povprečju približno 10kg CO2 na leto. Ker samo govorjenje ne bo ustavilo topljenja ledenikov, zahtevamo mi otroci in mladostniki v okviru Plant-for-the-Planet, da vsak človek na svetu posadi 150 dreves do leta 2020. Če vsi sodelujemo, bomo posadili 1000 milijard novih dreves. Vsako drevo je simbol pravice podnebja.


Prav tako kot podnebje nima mej, želimo tudi pri Plant-for-the-Planet postati brezmejno aktivni in otroško mladostniško iniciativo razširiti po vsem svetu. S tem ne sadimo samo dreves, ampak se aktivno vključujemo pri oblikovanju svoje prihodnosti in odrasli nas poslušajo.Otroška in mladostniška iniciativa Plant-for-the-Planet nosi od decembra 2011 odgovornost za Billion Tree Campaign kampanjo okoljevarstvenega programa Združenih narodov (UNEP). V imenu vseh sodelujočih otrok in mladostnikov se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in podporo ter vas prosimo, da idejo posredujete čim večim ljudem.

Iskanje